Teknikåttan

Hej! Vi är klass 8D från Petreskolan. I den här bloggen kommer vi att sammanfatta vårat arbete kring timer och spelkortsshack. Vi kommer att beskriva hur vi tar oss till väga i uppgifterna som vi har fått.

Timer

Vi började med att dela in oss i två olika grupper, en grupp som skulle fokusera mer på timern och en grupp som skulle fokusera mer på spelkortsschacket.

Vi började med att såga isär två 1,5 lite petflaskor som ska bli ett test timglas. Sen satte vi ihop två korkar och gjorde hål i korkarna där sanden skulle rinna igenom. Sedan malde vi couscous och silade sand. Vi ska testa vilken som rinner bäst igenom timglasset och vilken som är närmast fem minuter. Vi byggde ett till timglas med större hål i korkarna, för att sanden ska rinna snabbare. Därefter kom vi fram till att vi skulle ha ännu ett timglas med två hela petflaskor istället för två halva. Det nya timglaset är klart och vi testar om det funkar med den silade sanden men vi tar inte tid.

Vi blandar sand och couscous för att få timglaset lättare. Vi bytte ut flaskorna till en mindre storlek och ska nu bygga en ställning för att hålla upp timglaset så att det inte ramlar ihop. Nu har vi målat vågen som består av en låda, två sprutor och vatten alltså hydraulik.

Vi misslyckades med den här konstruktionen då sanden var för lätt för att trycka ner sprutan så har vi nu bestämt att vi börjar om och gör om hela timern. Vi byggde en mindre konstruktion med mindre spruta vilket leder till lägre tryck, detta gjorde att vi lyckades få ner sprutan med hjälp av sandens vikt. Ritningen nedan är vad vi tänkte oss från början men vi har inte riktigt följt den och tänker att vi gör en ny ritning när timern är färdig.

Materiallista:

 • Sand, malet bulgur, couscous, glitter – till timmglas (övergick sedan till järnfilsspån)
 • Lim – limma ihop materialet
 • Läskburkar (släta) – till rännan där kulan ska rulla
 • Gångjärn – Till lucka och ramp
 • Silvertejp – ifall att material spricker osv
 • Vanlig tejp – ifall något går sönder
 • 1,5 – 2 L petflaska – till timglaset
 • Planka – till maskinens skelett och lucka
 • Metallkula – rullar ner för rampen och välter petburken
 • Papprör- För kulan att rulla igenom.
 • Gångjärn- till lucka och ramp och till stödpinnen som ska hålla upp flaskan.
 • 50 cl petflaska- till timglaset.
 • 20 cl spruta
 • Glasspinnar
 • Plastslang till spruta
 • Gummisnodd
 • krok
 • vatten med karamellfärg- ska pressas genom slangen
 • plastlåda- som sprutan ska sitta under
 • asfalts stenar- ligger i 2 liters plastflaskan för att ge tyngd
 • Glitter och pärlor till dekoration
 • Botten av en 2 l plastflaska- där sanden ska hamna
 • plastkork med pip- för sanden ska kunna rinna.


Identifiering av behov

Just nu håller vi på att göra timern mer stabil så att den håller för kulan och fixa något som kan hålla kulan kvar tills den får en stöt av sprutan.

Ett problem vi stött på är att kulan får för mycket fart och är så tung så att den stöter iväg loka-burken för hårt så att den flyger iväg. Ett förslag på lösning är att vi limmar fast ett luddigt tyg inuti röret som förhoppningsvis ska bromsa upp kulan.

Olika Lösningar

Vi har hittat en lösning för att kulan ska ligga kvar tills den får en stöt. Lösningen är en spärr/kant gjord av pärlor och lim. Så sprutans tryck gör att kulan får kraft att åka över kanten.

Ett problem vi har haft under tiden vi har byggt är att hela timern har varit lite ostabil. En lösning på det var att stabilisera upp den med träpinnar under röret.

Vi har ett behov av att den ska få plats i en flyttlåda. Därför satte vi ett gångjärn på pinnen som flaskan ska sitta fast på. Det sitter också krokar på andra sidan för att kunna fästa ett spänt gummiband så att pinnen hålls rak när den ska användas.

Vi måste hinna testa/utpröva timern men det är svårt eftersom vi har ont om tid. Eftersom  vi måste tänka om och komma på nya lösningar hela tiden.

Att vattnet gick för fort fram var ett problem, en lösning på det var att göra slangen längre och linda den runt röret för att det skulle ta längre tid. Men denna lösning fick vi senare ta bort, när vi ändrade om timern.

En bild på timergruppen som försöker bli klar med timern.

Konstruktion

Här är skissen på vår timer. Vi har även försökt att enkelt förklara med ord hur timern ska fungera.

En skiss över konstruktionen

Såhär ska timern fungera

En upp och ner vänd 50 cl petflaska är fylld med sand, krossat bulgur och glitter. Sandblandningen ska rinna ner i en burk. Burken står på en träplatta som pressar ner en spruta fylld med vatten. Vattnet fyller sprutan som finns i andra änden av slangen. Den stöter då till kulan som rullar genom röret och puttar till Loka-burken.

8/4- Tre dagar kvar till tävling

Det är inte lång tid kvar till tävlingsdagen. Nu måste vi öka takten om vi ska hinna klart i tid
Hur konstruktionen ser ut just nu 8/4


Timergruppen fixar det sista på timern inför tävlingen. Vi har precis börjat att utpröva en del av maskinen, det är det nya röret som vi har byggt. Sedan gäller det bara att testa hela maskinen, och se till så att allt funkar som det ska.

Förändring av konstruktionen

På grund att vår maskin inte funkat som den skulle så har vi nu kommit fram till att vi ska ändra om i kontruktionen. Vi har bytt ut sanden till järnfilsspån för att det har en högre densitet, vilket leder till att vi inte behöver lika mycket för att ge tyngd. Timern kommer att fungera på samma sätt, men den enda skillanden är vi använder järnfilspån.

Den slutgiltiga skissen

9/4 Två dagar innan tävlingsdag

Vi jobbar med att få klart den nya kontruktionen. Det justeras sprutor, Vi testar alla möjliga lösningar. T.ex att använda både hydraulik och pneumatik för att få det tryck som behövs.

Utprövning

Dom håller just nu på med att pröva hur maskinen fungerar och om det uppstår något slags problem. Dom provar även med tid och om det måste ta längre tid eller om tiden måste kortas ner.
Spelkortsschack

Till en början så planerade vi i helklass att vi endast ska använda oss utav två färger.

Efter det bestämde vi vilka färger vi skulle använda oss utav och vilket/vilka kort som betyder lodrätt respektive vågrätt på schackbrädet. Vi bestämde sedan vilket kort som skulle motsvara vilken pjäs. Sedan testade vi oss fram med olika lösningar för att se ifall vi skulle stöta på något problem, vilket vi gjorde. Problemet vi stötte på var hur vi skulle visa att det var flera pjäser på samma rad. Vi löste det genom att försöka hitta ett fungerade system genom att vända på kortet som visar raden det står flera pjäser på. Men vi kom på att det kan stå två pjäser på en rad och en pjäs på samma rad som en av dom andra så då måste vi komma på ett nytt system där det funkar. Men det är ganska svårt så vi har inte kommit på nåt men vi är påväg att göra det genom att vända på vissa kort och ha kort i olika färger.

Vi kom på en lösning ifall att det står spelpjäser i en fyrkant. Vi sitter och tränar på koden som är helt klar vi har även bestämt vem som är sändare och mottagare och vem som är reserv.

Vi har behovet av att kunna kommunicera utan ord, endast med hjälp av de två färger vi bestämt oss för att använda.

Vi måste också se till att utforma en kod som inte är för komplicerad och som har få “undantag” för att göra koden så logisk och “fyrkantig” som möjligt, så att det endast finns ett enda sätt att avläsa koden för mottagarna.

En annan viktig sak är att vi blir fler som lär sig koden. Så att vi har folk som kan hoppa in om någon blir sjuk. Därför valde vi ut några reserver.

Bönder- Korten 1-8 är koordinat kort och 9 till kung är pjäskort. Det gör att vi saknar ett pjäskort och en av schackpjäserna inte kommer ha ett spelkort. Vi valde att bönderna var de som skulle bli utan kort eftersom att vi ansåg att det var den enklaste lösningen. Vi vänder på kordinatkorten

Fler på samma rad både lodrätt och vågrätt- Ett kordnitatskort gäller fram tills ett nytt kommer.

Om pjäserna står som i en fyrkant- Löste det genom att vi lägger alla pjäskort först. Och vi satte ihop de som ett par, där de två första pjäskorten tillhör samma lodräta rad och de andra två korten tillhör de andra.

Två likadana pjäser- vänder det pjäskortet upp och ner, vilket betyder att det finns fler av den pjäsen.

F

Jobbet med koden

Koden är i helt klar. Just nu jobbar vi med att repetera och plugga in koden så att vi är väl förberedda inför tävlingen den 11 april.  Vi har även börjat tagit tid för att veta att vi klarar oss inom tidsramen. Sändarna har lyckats fler gånger med att lägga i ordning koden under 5 minuter. Mottagarna har även lyckats att avläsa koden under 3 minuter. Vi har även bytt från att jobba i par till att öva enskilt, så att alla som ska vara med känner att det är 100 % säkra på hur koden fungerar. Vi är laddade inför tävlingen!

Här är en av sändarna och två reservera som jobbar med schacket
Koden utprövas om och om igen


Det sättet som vi har arbetat med schacket är att vi har försökt få fram en kod genom att testa oss fram om och om igen. Det har underlättat att vi har varit fler, då flera kan säga till när de upptäcker ett problem. Man får helt enkelt flera olika synvinklar och ideer på hur vi ska lösa olika saker. Det har tagit arbete framåt varje dag vi arbetat med schacket.

8/4 Just nu jobbar vi mest med timern eftersom det är den uppgiften som inte är fullföljd än. Vi utprövar den och försöker lösa de problem som uppstår under arbetets gång. Det är inte långt kvar till tävlingsdagen nu, och det är lite stressigt! Men vi jobbar stenhårt för att hinna i tid.

Frågegruppen

Isak, Frida och Klara är de elever som ska svara på frågor under tävlingsdagen. De har varit väldigt involverade i uppgifterna med timern och spelkortsschacket men har pluggat när det funnits tid. Nu när de andra uppgifterna börjar bli klara så finns det möjlighet för mer tid till att läsa på inom de olika no-ämnena.  Vi har pluggat genom att göra teknikåttan-frågor från tidigare år.

Bloggruppen

De personer som huvudsakligen är Lina, Alice, Ida, Klara och Mattias. Men de har även fått hjälp av elever från andra grupper.

Klasströjorna är på!

Ett extra tack till

Ovako– för stålkulan som används i vår timer.

Happy homes– för färg till konstruktionen av timern.

Eltebo plåtslageri och Kantak – för sponsring av klasströjor.

Första blogginlägget

Det här är ditt allra första inlägg. Klicka på Redigera-länken om du vill ändra eller ta bort det eller skriv ett nytt inlägg. Om du vill kan du använda det här inlägget till att berätta för dina läsare om varför du startade din blogg och vad du tänker göra med den. Om du behöver hjälp kan du fråga de vänliga personerna på våra supportforum.